Energisystem

Bergvärme

I Sverige har man anvät bergvärme sedan 70-talet. De är möjligt att använda bergvärme i Sverige för att det är ett område som har stora mängder underjordisk geotermisk aktivitet och man kan därmed utnyttja varma källor eller kalla brunnar för värme året runt.

 

Systemet fungerar genom att man borrar genom berg under marken för att där lägga rör som sedan läggs under golv och i väggar där det sedan överför energi genom konvektionsströmmar (varm vätska stiger). Man tar vara på den solenergi som har lagrats i berggrunden.

 

Som med alla värmesystem finns det för och nackdelar. Bergvärme har fördelarna att det är miljövänligt, långsiktigt och underhållsfritt. Nackdelen är att det behövs el och att det är en hög initial kostnad. För att fungera behöver en bergvärmepump en tredjedel el.