Energisystem

Luft - och vattenvärmepump

Luftvärmepumpar minskar värmespillet och kan sänka dina uppvärmningskostnader avsevärt. De kan även förbättra din inomhusmiljö genom att aktivt rena och avfukta luften.

 

Med en värmepump använder man sig av luften utomhus som sedan värms upp och skickas in i bostaden. Nackdelen med detta är att den kräver el.