Energisystem

Miljöpriser för energi

Nordiska Ministerrådets Natur- och miljöpris

REHACT var 2008 en av tio finalister till Nordiska ministerrådets stora natur- och miljöpris. Motiveringen var de stora miljövinster som Rehact Energy System möjliggör inom fastighetsbeståndet.

 

One Big Thing, the “A”-list

Amerikanska ambassaden i Stockholm har upprättat en “short-list” över vilka svenska företag man bedömer har intressanta tekniska lösningar inom miljöteknik för den amerikanska marknaden. Listan används för att matcha företag med potentiella affärspartners i USA, men de svenska företagen på listan har även uppmärksammats av företag i andra länder. REHACT finns med på listan sedan 2008.

 

WWF, Global Focus

Organisationen Global Focus valde på uppdrag av WWF ut 12 svenska företag vars produkter har potential att väsentligt minska utsläppen av koldioxid. Juryn var internationell och en viktig förutsättning var att produkten skulle vara relevant och finansiellt möjlig att använda även i länder som Indien och Kina. Ett av de tolv företagen är REHACT.

 

International Invention Fair of the Middle East

REHACT var inbjudna av Kuwaits Vetenskapliga Sällskap att presentera Rehact Energy System vid den andra internationella innovatörsmässan i Kuwait 2008.

REHACT erhöll två silvermedaljer i kategorierna energi och ventilation. Ett mycket viktigt erkännande av att konceptet är intressant även i mycket varma länder.

 

Globe Forum, Best CSR Entrepreneur 2008

Prisutdelare Kronprinsessan Viktoria med motiveringen (översatt):

“För att förändra och förbättra effektiviteten inom byggnadssektorn genom en innovation som kopplar samman värma, kyla och ventilation och därigenom återanvänder all tillgänglig energi som redan finns i systemet.”

 

Venture Cup, 2008

REHACT vann kategorin “Best CleanTech Startup” i den nordiska finalen i Köpenhamn.

 

The R. Michael Pack Award for Environmental Awareness in Entrepreneurship

Utdelat vid Venturel Challenge i San Diego, USA, 2008. Priset delades ut till REHACT med motiveringen att Rehacts intelligenta energisystem väsentligt sänker behovet av extern energi vilket har en mycket positiv inverkan på miljön.

 

The Craig P. Dunn Award for Social Innovation in Entrepreneurship

Utdelat vid Venture Challenge i San Diego, USA, 2008. Motiveringen: att Rehacts intelligenta energisystem inte bara sänker behovet av energi, utan också ökar komforten i byggnaden.