Energisystem

Energisystem

REHACT utvecklade ett prisbelönt energisystem, Rehact Energy System, för att tillgodose byggnaders behov av värme, kyla, varmvatten och frisk luft och samtidigt minska behovet av externt tillförd energi med 85 procent. Rehact energy system arbetade med helt vattendistribuerad teknik vilket innebar att istället för att växla energi via luften användes vatten. Det gör att energi kan flyttas på ett effektivare sätt och med lägre temperaturintervall i jämförelse med luftburna system. Tyvärr gick det inte så bra för Rehact och i slutet på 2015 tog Fastators aktieägare över. 

 

Då byggnader idag förbrukar ca 40 procent av all energi som framställs i EU och USA är behovet av denna typ av lösningar enormt. Globalt byggs det ca 4 miljarder kvadratmeter byggyta per år vilket visar att marknaden för ett system som kan hantera både värme och kyla är enorm. Idag med hus som är bättre på att hålla värmen inne så ökar även önskan om att kunna kyla ner under varma sommardagar även i Sverige. Vi kommer att presentera olika system för att värma upp sitt hus men även se vad man kan göra för att kyla ner under varma dagar. 

 

10 sätt att värma en byggnad

  • Bergvärme – solens energi lagrad i berggrunden. Kräver ca en tredjedel el. 
  • Elvärme – använder samma el som används till andra apparater i hemmet genom element som kopplas in genom kontakt i väggen. 
  • solfångare Omvandlar solstrålar till värme. Vatten cirkulerar som värms upp av solen. Kräver solljus för att fungera. Räcker oftast inte med enbart solfångare utan behöver komplettera med el. 
  • Solceller Konverterar solenergi till elektricitet. Räcker inte med endast solceller utan behöver komplettera med el. 
  • Vindsnurra – Det finns vindsnurror man kan installera på sin egen tomt och lagra energi i ett batteri. 
  • Pelletsbrännare – Pellets är tre gånger effektivare än vedeldning. Fördelen mot andra metoder är att detta inte kräver el. 
  • Markvärme – En slang under marken som tar tillvara på värmen i marken. Billigare än bergvärme men krävs en stor tomt för att få plats. 
  • Luft och vattenvärmepump – Tar tillvara på luften utomhus och värmer den. Miljövänlig och enkel att installera men kräver även el. 
  • Vedeldning – Installerar en vedpanna. Nackdelen är att det krävs arbete och att du har en skorsten. 
  • Fjärrvärme Inte tillgänglig för alla hushåll. Värmen transporteras genom uppvärmt vatten från ett centralt värmeverk. Vattnet går sedan tillbaka och värms upp igen. En miljövänlig metod. 

Kyla ner sitt hus

En del värmepumpar (bergvärme eller luftvärmepump) kan man koppla på kyla till. Detta beror på vilken typ av värmepump ni har så kolla med en installatör och se om det är möjligt. Har ni inte denna möjlighet så blir det en AC som får installeras antingen som ett fast system eller så köper ni en portabel AC som ni kan flytta runt i huset. De portabla har nackdelen att de kan vara rätt högljudda. Fördelen är ju däremot att den kan flyttas till den plats i huset som du är på och att kostnaden är mycket lägre än att installera ett fast system. 

 

Det billigaste sättet är att stänga ute värmen. Håll fönster och dörrar stängda och dra ner så mycket det går så inte solen hittar in. Detta är såklart svårt att genomföra då man gärna går ut och in och vill släppa in ljuset när vi väl får se det.