Energisystem

Vind och sol

Vindkraft

Vind är en utmärkt energikälla och användningen av den för att generera el kan vara mycket mer miljövänlig än andra metoder. Vindar bär kinetisk energi som, när den utnyttjas av turbiner, skapar ett konsekvent flöde för elektrisk produktion. Det orsakar också mindre föroreningar än många traditionella medel eftersom det inte finns några utsläpp från vindkällor som naturgas eller kolverk som är beroende av förbränningsmotorer.

Vind har använts sedan antiken också, och drakar är ett exempel i tidigt Kina; detta gjordes igen under andra världskriget där allierade styrkor sköt över 300 tusen spärrballonger till fiendens territorium för att skära ner luftangrepp mot dem vilket resulterade i framgångsrika avbrott orsakade av dessa luftburna vapenplattformar i kombination med radardetekteringsfunktioner som radiovågor och mikrovågor (som citerad).

Det finns även några nackdelar som att det är väldigt höga kostnader för att bygga dessa anläggningar och de behöver mycket utrymme. 

Solengergi

Solen är den största energikällan i jordens ekosystem. Varje dag släpper den ut tillräckligt med värme för att driva varje hem på jorden i ett år och denna naturresurs har använts sedan antiken av människor som en alternativ form av elektricitet.

 

Det finns självklar nackdelar även med denna energikälla som alla de andra: 

Kostnaderna kan bli oöverkomligt höga om utrustning inte subventioneras av statliga bidrag eller skattelättnader.
-Solpaneler kräver sällsynta jordartsmetaller som inte alltid lätt kan hämtas från hållbara källor (även om det finns teknik för att återvinna dessa material);
-Vissa regioner får mindre solljus än andra så det kan inte producera med full kapacitet året runt