Energisystem

Fjärrvärme

I Sverige så kommer ungefär hälften av all uppvärmning från fjärrvärme. Ser vi endast till flerfamiljshus så ligger den siffran på ungefär 90%. Men vad är fjärrvärme? 

Namnet fjärrvärme kommer från att värmen kommer inte från en värmekälla i sin egen fastighet utan från en gemensam anläggning på en annan plats. 

 

Denna anläggning kallas fjärrvärme- eller kraftvärmeverk. Här värms vatten upp för att sedan skickas ut i rör som ligger nere i marken till de fastigheter som är uppkopplade på detta nätverk. 

 

Fördelarna med fjärrvärme är att framförallt att det är enkelt för kunden. Fjärrvärme sköter sig själv och man behöver inte serva eller fylla på något i sin fjärrvärmecentral. 

 

Fjärrvärme är även ett resurseffektivt sätt att värma upp fastigheter på. För det första så består bränslet av exempelvis rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin, eller avfall från hushåll eller verksamheter. Genom fjärrvärmenätet kan man även ta vara på överskottsvärme från exempelvis lokala industrier eller datahallar. 

 

En annan bra sak med fjärrvärme är att när vattnet har värmt upp fastigheten så går det tillbaka till värmeverket igen och värms upp på nytt.  Det kan även på vägen tillbaka till värmeverket värma exempelvis trottoarer och fotbollsplaner för att hålla dem isfria. 

 

Fjärrvärme vägen framåt för miljön

När fjärrvärme började användas under 1900-talet så var inte miljön den första tanken utan att kunna tillgodose det ökande behovet av el och värme. Det hjälpte dock till med att förbättra luftkvaliteten endast genom att man istället för att varje hus hade egen panna så flyttades förbränningen till ett ställe. Under senare år så byttes även fossila bränslen ut mot förnybar och återvunnen energi som ytterligare minskade utsläppen.